Donativos y Herencias

Donaciones y Herencias

Si los derechos de los animales te interesan y como nosotros quieres contribuir a terminar con su exploatción y sufrimiento, entonces puedes considerar donar o heredar a Fundación Refugio La Paloma que con un trabajo de campo en el rescate, mediatizacion del sufrimiento animal, trabajo de investigacion, argumentos objetivos, y peticiones contribuye directamente como la voz de los mas debiles en la sociedad

PERIODIEKE SCHENKING
Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een schenking op te stellen zonder een akte op te maken bij de notaris. Deze overeenkomst kun je hier downloaden. Je kunt het bedrag zelf overmaken of Animal Rights machtigen. Vervolgens stuur je de ingevulde overeenkomst naar ons op. Wij vullen de velden verder in en sturen een getekend exemplaar retour. Deze akte geldt voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar.

SCHENKEN EN BELASTING
Uw gift is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Afhankelijk van je inkomen en leeftijd ontvang je dus een bepaald percentage van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. Met de schenkcalculator kun je berekenen wat het fiscale voordeel is.

Elke schenking is persoonlijk en het is belangrijk dat de schenking correct wordt afgehandeld. Hiervoor kun je bellen met Suzanne van der Horst via het telefoonnummer 070 444 88 52 of stuur een e-mail naar info@animalrights.nl

NALATENSCHAP
Draag je de dieren een warm hart toe en wil je net als wij dat er een einde komt aan het dierenleed? Dan kun je overwegen om na te laten aan Stichting Animal Rights. Met onthullende undercoverbeelden, goed onderzoekswerk, sterke argumenten, levensreddende acties en krachtige petities is Stichting Animal Rights een ware stem voor de allerzwaksten in de maatschappij.

Als je overlijdt laat je een erfenis na. In Nederland erft eerst de partner, kinderen en verre familie de nalatenschap. Is dit niet van toepassing, dan gaat de hele erfenis naar de Staat. Je kunt hiervan afwijken door zelf het heft in handen te nemen en een testament op te laten maken. Hierin kan Stichting Animal Rights worden opgenomen. Zo verzeker je ervan dat jouw geld wordt besteed aan campagnes tegen dierenleed. Je kunt zelfs aangeven aan welke campagne je het liefst de nalatenschap wilt besteden door de gift te oormerken. Zo voeren we campagne tegen bont, jacht, slacht en dierproeven. In een persoonlijk gesprek vertellen wij graag wat de mogelijkheden zijn om Stichting Animal Rights op te nemen in jouw testament.

LEGAAT
Met een legaat geef je aan welk bedrag of voorwerp met financiële waarde voor Stichting Animal Rights bestemd is. Het overige deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere begunstigden zoals bijvoorbeeld uw familieleden.

MEDE-ERFGENAAM
Door Stichting Animal Rights mede-erfgenaam te maken, ontvangt Stichting Animal Rights een percentage van de erfenis. De hoogte van het percentage hangt af van hoeveel erfgenamen je hebt aangewezen. Stichting Animal Rights ontvangt in zo’n geval bijvoorbeeld ¼ van de erfenis indien je drie andere erfgenamen hebt benoemd.

ENIG ERFGENAAM
Het is ook mogelijk om Stichting Animal Rights als enig erfgenaam te benoemen. De gehele nalatenschap komt dan ten goede aan het werk van Stichting Animal Rights. De erfenis kan in dit geval ook geoormerkt worden voor een bepaalde campagne.

ANBI
Op een nalatenschap moet erfbelasting worden betaald. Dit heet successierecht. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de familielijn. Als goed doel betaalt Stichting Animal Rights geen successierecht. De nalatenschap komt dus geheel ten goede aan de dieren. Stichting Animal Rights ontvangt geen financiële steun van de overheid en is dus in haar voortbestaan volledig afhankelijk van donaties, giften en schenkingen. Stichting Animal Rights heeft de ANBI status.

PERSOONLIJK GESPREK
Elke wens is persoonlijk en het is belangrijk dat jouw wensen correct worden uitgevoerd. Neem daarom gerust contact met ons op. Wij nodigen je graag uit op ons kantoor om samen door te spreken wat deze wensen zijn. Tevens kun je kennis maken met het team van Stichting Animal Rights. Indien langskomen niet mogelijk is, komen we graag langs voor een persoonlijk gesprek. Hiervoor kun je bellen met Suzanne van der Horst via het telefoonnummer 070 444 88 52 of stuur een e-mail naar info@animalrights.nl

Voor het opstellen van uw testament of periodieke schenking heeft u de onderstaande gegevens van Stichting Animal Rights nodig:

Stichting Animal Rights
Hoge Zand 21
2512 EK Den Haag

Telefoon: 0031 70 444 88 52 E-mail: info@animalrights.nl

RSIN: 820340571
Kamer van Koophandel: 32145620
IBAN: NL 29 TRIO 0786 9390 79

Comentarios cerrados.